maandag 11 februari 2008

Micha Maisky

Micha Maisky (°1948) is een in België gevestigde cellist met Israëlische nationaliteit, nadat hij uit de Sovjet-Unie was gevlucht. Zijn vader was nochtans lid van de KP en had na de revolutie zijn oorspronkelijke naam Bohuslavsky, wat "glorie aan god" betekent en dus niet echt een populaire naam was in het revolutionaire Rusland, veranderd in Maisky, met een knipoog naar één mei.
Als joden bleef de familie echter last hebben van het traditionele antisemitisme in Rusland. Onder Stalin werd hij uit de partij gestoten, maar bij de destalinisering er met excuses weer in opgenomen.
Micha zelf begon te studeren in zijn geboorteplaats Riga, maar het was aan het conservatorium van Leningrad dat hij werd ontdekt door Rostropovitsj, die hem meenam naar Moscou, toen Micha's vader overleed. Alhoewel hij op kosten van de regering studeerde, werd hij naar eigen zeggen "zonder reden" tot anderhalf jaar gevangenisstraf veroordeeld, omdat zijn zuster volkomen legaal naar Israel was geëmigreerd.
Helemaal slecht kwam hem dat blijkbaar toch niet uit, want hij zegt zelf dat hij zich nadien nog twee maanden in een psychiatrische kliniek liet opnemen om aan militaire dienst te ontsnappen. Nadien kreeg hij eerherstel en mocht hij in 1972 evenals zijn moeder naar Israel emigreren op voorwaarde dat hij zijn studies "terugbetaalde". Blijkbaar werd dit door de joodse gemeenschap opgehoest, net zoals hij later op kosten van Isaac Stern in de VS Engels mocht gaan leren, waar hij tevens zijn studies opnieuw kon oppakken, deze keer bij Gregor Piatigorsky.

Geen opmerkingen: