dinsdag 22 januari 2008

Antonin Dvorak

Ook Antonin Dvorak (1841‑1904) leunde aan bij nationaal geïnspireerde stromingen, zij het misschien iets minder nadrukkelijk. In 1891 bevond Dvorak zich op het hoogtepunt van zijn roem. Hij zou dat jaar zijn Dumky-trio en ook zijn rondo voor cellist Hans Wihau componeren (op.94). Daarna vertrok hij voor twee jaar naar de Verenigde Staten, waar hij zijn negende symfonie ("Uit de Nieuwe Wereld", op.95) en zijn Amerikaans kwartet (op.96) zou creëren.
Zijn Symfonie nr. 9 "Uit de Nieuwe Wereld" is veruit zijn meest populaire werk. Dvorak schreef het tijdens zijn verblijf in New York, waar hij drie jaar directeur was van het National Conservatory of Music in Manhattan. Veeleer dan Boheemse invloeden horen wij hier dan ook Amerikaanse inspiratie doorklinken. Dvorak legde een voorliefde aan de dag voor de volksmuziek van de Amerikaanse zwarten. Zo is de melodie van “Swing Low, Sweet Chariot” te horen in de fluitpartij in het eerste deel.
In een reactie na de eerste uitvoering van deze symfonie in Amerika verklaarde Antonin Dvorak tegenover de pers: "Deze prachtige, gevarieerde thema's zijn een product van deze bodem. Ze zijn Amerikaans. Ze zijn de volksmuziek van Amerika en uw componisten zouden er hun inspiratie uit moeten putten. In de negro‑spirituals van Amerika heb ik alles gevonden wat nodig is voor het laten openbloeien van een grootse en nobele nationale muziek."
Op plaat worden de Slavische dansen van Antonin Dvorak bijna voortdurend gekoppeld aan de Hongaarse dansen van Brahms. Dit is niet te verwonderen, want tussen beide componisten heerste er een wederzijdse bewondering, die later uitmondde in een hechte vriendschap.

Geen opmerkingen: