maandag 7 januari 2008

De cinema's van Temse

De eerste cinema werd in Temse gestart in 1911. Het was de Gaumont van Ernest De Bock, drukker, die samen met zijn vader vóór Wereldoorlog I het kantonnale weekblad “De Telefoon” uitgaf. De Gaumont was gevestigd in de August Wautersstraat, waar zich in de jaren zestig de Bonanza-bar (*) bevond.
Twee jaar later, in 1913, dook de eerste concurrent op. Louis Corthals, tot dan werkzaam in de drukkerij van Edward De Landtsheer, startte met “Het Goede Zaad”, eveneens in de August Wautersstraat. Na de Eerste Wereldoorlog veranderde de naam in Olympia. Toen de zaal, die dienst deed als bioscoop en als feestzaal, in 1921 grondig vernieuwd werd, werd de naam gewijzigd in Scala.
Enkele maanden vóór de officiële opening van de Scala had Ernest De Bock zijn Gaumont in de August Wautersstraat verlaten en een nieuwe cinemazaal geopend in de Stationsstraat. Odeon was de naam van de nieuwe bioscoop (waar nu de gemeentelijke schouwburg staat). De Odeon van Ernest De Bock en de Scala van Louis Corthals leverden verscheidene jaren een felle concurrentiestrijd.
Nadat Leon Corthals gedurende enkele jaren (1929-1936) ook de Odeon had gehuurd, verliet hij Temse (1936). Hij verkocht de Scala aan Ernest De Bock, vestigde zich in het Brusselse en werd de vennoot van zijn schoonzoon, Gaston Soudan, die zich inmiddels in de cinemawereld had ingewerkt. Op het hoogtepunt van zijn werkzaamheden baatte hij 35 bioscopen uit, waarvan er verscheidene zijn eigendom waren. Van die 35 werden er 5 door Leon Corthals (1880-1964) geleid.
Als eigenaar van de Odeon en de Scala was Ernest De Bock van 1936 af heer en meester van het cinemagebeuren in Temse. In 1944 werd de Odeon totaal vernietigd door een vliegende bom. In 1945 liet hij op dezelfde plaats een nieuwe cinema bouwen: de Roxy.
In datzelfde 1945 startte een gewezen medewerker van hem met een eigen cinema : Henri Van Daele begon in de Oeverstraat met de uitbating van British Palace. In 1964 gaf hij de uitbating over aan Maria De Rycke.
De cinema's Roxy en Scala overleefden Ernest De Bock (1877-1963) slechts enkele jaren. In 1969 eindigde hun geschiedenis. De Roxy werd verkocht aan het Gemeentebestuur van Temse en kreeg de functie van gemeentelijke feestzaal. De Scala werd verkocht aan een zakenman en kreeg een winkel- en magazijnfunctie.
British Palace bleef films vertonen tot in 1979. Het gebouw werd toen door het Gemeentebestuur onteigend in het kader van het project Hogen Hof. Na 68 jaar had Temse geen eigen bioscoop meer, een trend die zich trouwens in het hele land doorzette. Van de circa 1.500 cinemazalen van zowat 30 jaar geleden, zijn er nog slechts een 500-tal over.
Luc De Ryck
(*) In de jaren zestig uitgebaat door Roger De Kerf.

Geen opmerkingen: